Bli medlem i Stockholms Drogförebyggare 2021

Stockholms Drogförebyggare har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i rådet under 2021. Du ansluts också till Unga Drogförebyggare.

Medlemslöfte

Genom mitt medlemskap i föreningen lovar jag att avstå från tobak, narkotika och dopingpreparat. Jag förstår också att om jag brukar något av ovanstående preparat riskerar jag att uteslutas ur föreningen.